Politika privatnosti platforme UnijaHUB i obavijest o kolačićima

Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti osobnih podataka na internetskoj platformi UnijaHUB. Uz pomoć ove politike privatnosti i općih uvjeta i odredbi želimo informirati opću javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Također, pojedinci su obaviješteni o svojim pravima.

Upotreba internetske platforme moguća je i bez izravnog unosa osobnih podataka, međutim, ako korisnik želi upotrebljavati sve značajke platforme UnijaHUB, obavezno se mora registrirati.

Kao obrađivač i upravitelj, UnijaHUB provodi mnogobrojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali najbolju zaštitu osobnih podataka koje posjeduje. Prikupljanje i obrada regulirani su u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu s nacionalno definiranom i propisanom zaštitom podataka. Međutim, prijenosi podataka na internetu mogu sadržavati sigurnosne praznine pa se apsolutna zaštita ne može jamčiti.

1 Ime i adresa osobe koja rukuje podacima i voditelja obrade podataka

Voditelj obrade u svrhu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih primjenjivih zakona o zaštiti podataka u državama članicama Europske unije te drugih uredbi o zaštiti podataka je:

Unija Consulting, svetovanje d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
info@unijahub.com
https://unijahub.com

Web-platforma UnijaHUB upotrebljava kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalni sustav putem internetskog preglednika i omogućavaju lakšu i jednostavniju upotrebu stranice korisnicima.

Primjerice, korisnik web-mjesta koje upotrebljava kolačiće ne treba unositi pristupne podatke svaki put kada pristupa web-mjestu, jer taj posao preuzima web-mjesto ili kolačić pohranjen na korisnikovom računalnom sustavu.

Pojedinac može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše stranice s pomoću odgovarajućih postavki internetskog preglednika koji se upotrebljava te tako može trajno odbiti kolačiće. Također, kolačići koji su već postavljeni mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih programa sustava. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. U mjeri u kojoj pojedinac deaktivira postavke kolačića u internetskom pregledniku koji upotrebljava, značajke web-mjesta neće biti u potpunosti upotrebljive.

2. Prikupljanje općih informacija i podataka

Platforma UnijaHUB prikuplja razne opće informacije i podatke kada pojedinac posjeti stranicu. Ove opće informacije i podaci pohranjeni su u datotekama zapisnika poslužitelja. Može se prikupljati sljedeće:

 • vrste i verzije preglednika koji se upotrebljava,
 • operacijski sustav koji se upotrebljava za pristup sustavu,
 • web-mjesto s kojeg sustav kojem se može pristupiti dolazi do naše stranice (tzv. preporuke),
 • lokalno web-mjesto,
 • datum i vrijeme pristupa web-mjestu,
 • Adresa internetskog protokola (IP adresa),
 • pružatelj internetske usluge sustava kojemu se može pristupiti; i,
 • drugi slični podaci i informacije koji se mogu upotrebljavati u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kada upotrebljava ove opće informacije i podatke, UnijaHUB ne dobiva nikakve specifične podatke o pojedincu. Umjesto toga, te su informacije potrebne za:

 • ispravno donošenje sadržaja naše stranice,
 • optimizaciju sadržaja naše stranice kao i njezinih oglasa,
 • osiguranje dugoročne održivosti naše informacijske tehnologije i sustava tehnologije stranice, i,
 • pružanje tijelima za provedbu zakona informacija potrebnih za provođenje zakona u slučaju napada putem interneta.

3 Opcije za kontakt na web-mjestu

Internetska platforma UnijaHUB sadrži obrasce za kontakt koji vam omogućuju da brzo kontaktirate s poduzećem elektroničkim putem. Ako pojedinac odluči obratiti nam se putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje navede u obrascu automatski će se spremiti. Takve će osobne podatke voditelj obrade pohraniti u svrhu obrade ili kontaktiranja s ispitanicima. Ovi se podaci ne šalju trećim stranama.

Prijava za e-obavijest

Na internetskoj platformi UnijaHUB korisnici se mogu prijaviti na naše dnevne, tjedne ili mjesečne e-vijesti ili obavijesti za e-vijesti.

Uz pomoć e-obavijesti, UnijaHUB redovito obavještava svoje korisnike o informacijama o procesu spajanja i akvizicija, vijestima, poslovnim prilikama, kao i o novostima u konzultantskim uslugama procesa spajanja i akvizicija. Ispitanik će primiti obavijesti samo ako:

 • ispitanik ima valjanu adresu e-pošte; i
 • ispitanik odluči prijaviti/registrirati se za primanje e-obavijesti.

Pretplatnik na e-obavijesti može u bilo kojem trenutku otkazati naredbu na koju se informacije odnose. Pristanak na pohranu osobnih podataka iz e-pošte, koji je pojedinac potvrdio, može se povući u bilo kojem trenutku. Za povlačenje pristanka navedena je odgovarajuća poveznica u svakoj obavijesti e-pošte. Pojedinac također može prijaviti otkazivanje izravno voditelju obrade na drukčiji način (pisanim, elektroničkim ili usmenim putem).

4 Brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obradit će i pohraniti osobne podatke ispitanika samo u razdoblju potrebnom da se postigne svrha pohrane ili u razdoblju koje je odobrio europski zakonodavac ili drugi zakonodavac u zakonima ili propisima koji se odnose na voditelja obrade. Ako svrha pohrane nije naznačena ili je neprikladna, ili ako razdoblje pohrane koju je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac istekne, osobni će se podaci rutinski blokirati ili izbrisati u skladu s pravnim zahtjevima. Brisanje je, naravno, također moguće na zahtjev ispitanika.

Prikupljeni podaci bit će sljedeći:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa
 • adresa e-pošte
 • posljednja četiri broja kreditne kartice, ako se upotrebljava kreditna kartica

5 Prava korisnika

A) Pravo na potvrdu

Svaki pojedinac ima pravo, koje mu daje europski zakonodavac, da od voditelja obrade dobije informacije o tome obrađuju li se ili ne osobni podaci povezani s njim. Ako pojedinac želi ostvariti to pravo, može u bilo kojem trenutku kontaktirati s osobama za kontakt (zaposlenicima) voditelja obrade.

B) Pravo na pristup

Svaki pojedinac ima pravo, koje mu daje europski zakonodavac, da dobije kopiju pohranjenih osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Također, europskim direktivama i uredbama ispitaniku se daje pristup sljedećim informacijama:

 • svrsi obrade,
 • kategorijama predmetnih osobnih podataka,
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su se osobni podaci otkrili ili će se otkriti, posebice primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama,
 • gdje je moguće, procijenjenom razdoblju tijekom kojeg će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima koji se upotrebljavaju za određivanje tog razdoblja,
 • postojanju prava voditelja obrade da zatraži ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanike ili da prigovori takvoj obradi,
 • postojanju prava podnošenja prigovora nadležnoj vlasti,
 • kada se osobni podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika – pristup svim dostupnim informacijama o njihovu izvoru.

Osobni se podaci ne prenose u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju.

C) Pravo na ispravak

Svaki pojedinac ima pravo, koje mu daje europski zakonodavac, da od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja dobije ispravak neispravnih osobnih podataka koji se odnose na njega. S obzirom na svrhu obrade, pojedinac ima pravo dopuniti podatke koji nedostaju.

Ako pojedinac želi ostvariti to pravo, može u bilo kojem trenutku kontaktirati s osobama za kontakt (zaposlenicima) voditelja obrade.

D) Pravo na brisanje

Svaki pojedinac ima pravo, koje mu daje europski zakonodavac, da voditelj obrade izbriše osobne podatke koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja. U slučajevima navedenim u zakonu, voditelj obrade obvezan je izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja.

E) Pravo na ograničavanje obrade podataka

Svaki pojedinac ima pravo, koje mu daje europski zakonodavac, da od voditelja obrade dobije ograničenje obrade podataka u jednom od sljedećih slučajeva:

a. pojedinac osporava točnost osobnih podataka u razdoblju koje omogućuje voditelju podataka da potvrdi točnost osobnih podataka.
b. Obrada podataka nije legalna i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga ograničava njihovu upotrebu.
c. Voditelju obrade osobni podaci više nisu potrebni u svrhe obrade, ali ispitanik zahtijeva uspostavu, provedbu ili zaštitu pravnih zahtjeva.
d. Ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju GDPR-a sve dok se ne potvrdi da legitimni razlozi voditelja obrade premašuju one ispitanika.

Ako je zadovoljen jedan od prethodno navedenih kriterija i ispitanik zahtijeva ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih na platformi UnijaHUB, UnijaHUB mora odmah osigurati da se poštuje zahtjev za ograničenje obrade.

F) Pravo na prijenos podataka

Svaki pojedinac ima pravo na prijenos podataka, pri čemu ispitanik može kontaktirati s osobljem platforme UnijaHUB u bilo kojem trenutku.

G) Pravo na prigovor

Svaki pojedinac ima pravo, koje mu daje europski zakonodavac, da se protivi na temelju GDPR-a iz bilo kojeg razloga povezanog s njegovom specifičnom situacijom obrade osobnih podataka koji se odnose na njega.

UnijaHUB više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora osim ako ne može dokazati potkrijepljene legitimne razloge za obradu koji premašuju interese, prava i slobode ispitanika ili za uspostavljanje, provedbu i zaštitu pravnih zahtjeva.

Ako UnijaHUB obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka za takav marketing u bilo kojem trenutku. Ako pojedinac uloži prigovor na obradu osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, UnijaHUB više neće obrađivati osobne podatke u tu svrhu.

Da bi ostvario pravo prigovora, ispitanik se može, u bilo kojem trenutku, izravno obratiti platformi UnijaHUB ili zaposlenicima na info@unijahub.com

H) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključeno profiliranje

UnijaHUB ne upotrebljava profiliranje na temelju dobivenih osobnih podataka.

I) Pravo na povlačenje iz obrade podataka

Svaki pojedinac ima pravo, koje mu jamči europski zakonodavac, da povuče svoj pristanak na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ako pojedinac želi ostvariti pravo na povlačenje pristanka, može se u bilo kojem trenutku izravno obratiti podršci za platformu UnijaHUB na info@unijahub.com

6 Prijenos osobnih podataka trećoj strani

U svrhe izravnog marketinga putem e-pošte, UnijaHUB će dati adrese e-pošte korisnika svojih web-mjesta (registriranih članova ili onih koji su pretplaćeni na e-obavijesti) slovenskom pružatelju za masovnu poštu.

UnijaHUB ne dijeli osobne podatke svojih korisnika s drugim trećim stranama.

7 Razdoblje zadržavanja osobnih podataka

Kriterij koji se upotrebljava za određivanje razdoblja zadržavanja osobnih podataka odgovarajuće je zakonsko razdoblje zadržavanja. Nakon tog razdoblja relevantni se podaci rutinski brišu ako više nisu potrebni za ispunjavanje ugovora ili za početak ugovora.

Međutim, pojedinci čije osobne podatke pohranjuje i obrađuje UnijaHUB mogu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.

Brezovica pri Ljubljani, 21. kolovoza 2019.

Imate pitanja?

Potrebna vam je pomoć ili savjet o upotrebi portala UnijaHUB?

Obratite nam se putem e-pošte

info@unijahub.com

Ili nas nazovite

+386 1 360 2013