Opći uvjeti upotrebe internetske platforme HUB


1 Općenito

Poduzeće:

 • Unija Consulting, svetovanje, d.o.o.
 • Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
 • Registracijski broj: 8148813000
 • Porezni broj: SI 77479513 ( U sustavu PDV-a )
 • bankovni račun: SI56 3500 1000 1646 293 BKS Bank AG
 • Rok plaćanja usluga poduzeća Unija Consulting iznosi 8 dana..

Uvjeti i odredbe upotrebe internetske platforme UnijaHub predstavljaju pravni okvir i sporazum između korisnika (fizičke ili pravne osobe koja upotrebljava usluge platforme UnijaHUB) i pružatelja (UnijaHUB). Kada korisnik pristupi platformi UnijaHUB ili je na drugi način upotrebljava, obvezan je uvjetima ovih uvjeta uvjeti upotrebe i pravilima koji su navedeni u ovoj politici. U mjeri u kojoj se korisnik ne slaže s uvjetima upotrebe internetske platforme UnijaHUB, ne može je u potpunosti upotrebljavati. Žig UnijaHUB, web-mjesto UnijaHUB i internetska platforma UnijaHUB vlasništvo su poduzeća Unija Consulting, svetovanje d.o.o., registracijski broj: 8148813000, porezni broj: SI 77479513, u nastavku teksta: pružatelj.

2. Korisnici i sadržaj usluge

Platforma UnijaHUB pruža digitalne usluge kupovine i prodaje poduzeća. Usluge dostupne na https://unijahub.com namijenjene su svim korisnicima koji pristupe internetu i prihvate uvjete upotrebe platforme UnijaHUB te pristanu upotrebljavati usluge u skladu s primjenjivim zakonom, moralnim i etičkim principima ovih uvjeta upotrebe koje je pripremio i prihvatio pružatelj.

Platforma UnijaHUB mora se upotrebljavati u skladu sa svojom svrhom i funkcionalnošću. Korisnik pristaje na pridržavanje pravila o kulturnom i civiliziranom ponašanju i dijalogu na internetu tijekom upotrebe platforme. Kroz svoju aktivnost na platformi korisnik neće ometati prava pružatelja i ostalih korisnika na platformi niti im uzrokovati štetu ili neugodu, neće ih vrijeđati ili na neki drugi način ometati njihovu uobičajenu upotrebu platforme.

Platforma UnijaHUB omogućuje korisnicima da kupe ili prodaju poduzeća ili aktivnosti. Korisnici mogu unijeti podatke o svom poduzeću na platformi i kreirati oglas za druge korisnike. Prije nego što se otkriju ikakve informacije, korisnici moraju potpisati sporazum o povjerljivosti (NDA) prema osobama koje nisu izravno povezane s transakcijom. Ugovor se potpisuje za svaku pojedinačnu transakciju (ID).

3. Registracija

Prije upotrebe svih značajki platforme korisnik mora dovršiti registraciju. Registracija korisnika obavlja se putem ulazne maske na platformi gdje korisnik unosi potrebne informacije. Korisnik pristaje na upotrebu i na to da će pružati samo vjerodostojne informacije. Svaki korisnik može imati samo jedan korisnički račun na platformi UnijaHUB. Korisnik se najprije registrira na platformi, gdje unosi svoje osobne podatke u polja (osobni su podaci zaštićeni u skladu s našom politikom privatnosti). U drugoj fazi registracije izvodi se kratka videopotvrda registracije za korisnika, putem koje pružatelj konačno potvrđuje korisnički profil korisnika. Tek nakon što se dovrši videopotvrda korisnik može upotrebljavati sve funkcije platforme.

Postoje tri razine korisničkog pristupa web-mjestu ili pristupa informacijama koje se objavljuju na web-mjestu:

 1. Pristup bez registracije – omogućuje pristup određenom općem sadržaju i prezentacijama na web-mjestu.
 2. Pristup uz registraciju – omogućuje pristup ograničenom sadržaju i informacijama o objavljenim oglasima.
 3. Pristup uz registraciju i videopotvrdu – omogućuje slanje ponuda i oglasa i sklapanje sporazuma o povjerljivosti i ugovora – omogućuje punu upotrebu svih funkcija platforme UnijaHUB.

4. Popis i sadržaj oglasa – prodaja

Prodajne oglase za poduzeća ili za prodajne aktivnosti kreiraju korisnici izravno na platformi. Na platformi UnijaHUB korisnici mogu predati zahtjev za objavu oglasa za prodaju poslovanja ili poduzeća, koju pružatelj objavljuje na temelju ugovora sklopljenog s pružateljem. Pružatelj šalje ugovor na potpis korisniku tijekom procesa unosa podataka za pripremu prodajnog oglasa. Oglas se neće objaviti sve dok se ne sklopi ugovor između pružatelja i korisnika. Oglas mora biti u skladu s potrebnim informacijama na ulaznim maskama platforme UnijaHUB. Neke se informacije na oglasu dobivaju izravno iz javne baze podataka i zato se ne mogu ručno modificirati.

Platforma UnijaHUB prema vlastitom nahođenju može odbiti objaviti oglas korisnika ako procijeni da nije prikladan za objavu. Ne samo da pružatelj ima isključivo pravo odlučiti objaviti oglas ili ne, već ima pravo i odrediti način ili metodu objave. Pružatelj nije obvezan obavijestiti o svojoj odluci da ne objavi određeni oglas korisnika niti objasniti tu odluku. Prema vlastitom nahođenju, pružatelj može skratiti ili promijeniti oglas korisnika na bilo koji način. Pružatelj ne jamči trajanje oglasa, njegovu pohranu ni rezervne kopije. Pružatelj nije obvezan vratiti korisniku njegov oglas.

Pravila za objavljivanje oglasa na platformi UnijaHUB:

 1. Oglas mora biti napisan na jeziku na kojemu korisnik upotrebljava platformu – dostupni jezici su (slovenski, engleski, hrvatski, srpski, bosanski).
 2. Oglas mora biti napisan jasno, istinito, ažurno i sadržaj mora odražavati pravo stanje stvari.
 3. Zabranjeno je unositi zavaravajuće, štetne i neprikladne oglase. Oglasi koji krše prava intelektualnog vlasništva ili bilo koji drugi primjenjivi zakon zabranjeni su.
 4. Oglas za jednu transakciju može se na platformi objaviti samo jednom; dupliciranje istog oglasa zabranjeno je.
 5. Platforma je namijenjena samo prodaji i kupovini poslovanja i poduzeća; zabranjeno je objavljivati oglase koji se odnose na prodaju bilo kakvih materijala ili usluga.
 6. Sadržaj oglasa mora se odnositi samo na pojedinačno poduzeće i ne smije sadržavati informacije o nekoliko odvojenih, nepovezanih pravnih subjekata.
 7. Kontaktne informacije moraju biti istinite i ažurne.
 8. Korisnik/prodavatelj smije unijeti samo oglas i ponudu za prodaju poduzeća na koje ima relevantna prava u udjelu poduzeća, što mu omogućuje da stavi na raspolaganje dio koji je predmet prodaje.
 9. Korisnik ne smije objaviti oglas ni za koju treću stranu ili objaviti kontaktne podatke treće strane bez njezina dopuštenja.

Formulu sadržaja oglasa objavljenog na platformi UnijaHUB određuje pružatelj. Pružatelj može izbrisati sadržaj ili dio sadržaja oglasa koji krši ove uvjete upotrebe, primjenjivi zakon ili opće principe etike i morala. Uvjet objave oglasa potpisivanje je posebnog ugovora između oglasa i pružatelja, kojim se pokrivaju prava i dužnosti korisnika i pružatelja kada je riječ o oglasu za prodaju poduzeća ili poslovanja. Pružatelj zadržava pravo na promjenu uputa, prospekata i ostalih materijala. Popis cijena za usluge web-mjesta prihvaća rukovodstvo pružatelja i to je sastavni dio ugovora o prodaji poslovanja/poduzeća koji su sklopili korisnik i pružatelj za svaku pojedinačnu transakciju.

5. Dopuštena upotreba i pregled oglasa – kupovina

Značajke i usluge platforme UnijaHUB dostupne su korisnicima samo na temelju ovih uvjeta upotrebe i u skladu s njima, osim u slučaju izričitog pisanog dopuštenja pružatelja. Bilo kakav neovlašteni prijenos sadržaja s portala, kopiranje i distribucija oglasa, uključenje na drugu stranicu i slično strogo je zabranjeno.

Ako se web-mjesto upotrebljava u suprotnosti s odredbama ovih uvjeta upotrebe, pružatelj može privremeno zabraniti korisniku pristup platformi, a ako se kršenje ponovi, pružatelj može trajno izbrisati sve podatke korisnika i izbrisati profil korisnika. Pružatelj također može izbrisati oglase koje je korisnik poslao tijekom procesa registracije ponude. Brisanje podataka prekida status korisnika kao registriranog korisnika te sva povezana prava. Pružatelj može spriječiti takvog korisnika od ponovnog sudjelovanja na platformi.

Pregled oglasa i daljnja aktivnost korisnika koji žele nastaviti transakcije prema pregledanim oglasima mogući su samo kada korisnik provede videopotvrdu, koju potvrđuje pružatelj na platformi. Videopotvrda provodi se izravno na platformi, kao dio konferencijskog videopoziva, gdje osoba koju ovlasti pružatelj potvrđuje identitet korisnika. Identitet se pokazuje valjanim identifikacijskim dokumentom ili putovnicom. Proces videopotvrde obavlja se u stvarnom vremenu i ne stvara datoteke koje će pružatelj čuvati u arhivi.

Ove dokumente i razne materijale prikazane na platformi UnijaHUB korisnici mogu preuzeti za svoju osobnu upotrebu, pri čemu je zabranjeno modificirati obavijesti o autorskom pravu, drugim pravima intelektualnog vlasništva ili drugim obavijestima o pravima. Dopušteno je učitavanje i ispis podataka i materijala za pregled i čitanje u nekomercijalne svrhe. Ostalo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, modificiranje podataka i materijala na platformi UnijaHUB ili slanje poštom ili na bilo koji drugi način bez prethodnog pisanog dopuštenja pružatelja zabranjeno je.

Korisnik pristaje da neće poduzimati nijednu od sljedećih radnji:

 1. objavljivati ili oglašavati bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s primjenjivim zakonima i ovim uvjetima upotrebe.,
 2. na bilo koji način pokušati mijenjati softver i/ili izvorni kod usluge u svrhu ili s posljedicom promjene uvjeta usluge; posebice da bi se omogućila upotreba usluge s drugog web-mjesta ili da bi se dobio pristup informacijama o trećim stranama.
 3. upotrebljavati osobne podatke treće strane bez njezina dopuštenja.
 4. objavljivati neistinit, ilegalan, štetan, zavaravajući, kontroverzni, moralno neprikladan ili uvredljiv sadržaj.
 5. upotrebljavati uslugu u komercijalne, ilegalne ili bilo koje druge svrhe osim onih koje su naznačene u ovim uvjetima upotrebe, na primjer posebice objavu oglasa koji tematski ne pripadaju platformi UnijaHUB.
 6. distribuirati sadržaj zaštićen autorskim pravom ili sadržaj koji je u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe.
 7. upotrebljavati računalne kodove, zlonamjerni softver ili bilo što što može ometati, onemogućiti ili narušiti ovu uslugu, pružatelja usluge i njegove softvere, hardvere i telekomunikacijske uređaje ili elektroničku komunikacijsku mrežu.
 8. upotrebljavati prijetnje, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljive načine izražavanja u komunikaciji i izraze koji bi mogli narušiti osobna prava trećih strana.
 9. bilo kakav pokušaj nabave, prikupljanja, uništavanja, izmjene i/ili pohrane osobnih podataka drugih korisnika i podataka koje su ti korisnici unijeli u svrhu upotrebe usluge.

6. Prava intelektualnog vlasništva

Sadržaji platforme UnijaHUB zaštićeni su autorskim pravom kao pojedinačne kreacije ili kao baze podataka. Zaštita žiga UnijaHUB uključuje podatke, tekstove, multimediju i ostalo. Zabranjena je i bilo kakva izmjena softvera, kao i HTML, java i flash izvornog koda platforme. Sadržaj zaštićen autorskim pravom može se upotrebljavati samo u privatne svrhe, osim ako određena upotreba nije zabranjena ovim uvjetima ili ako se ne nabavi specifični pisani pristanak pružatelja.

Unosom dokumentacije o oglasima i prodaji u web-sučelje platforme UnijaHUB korisnik prenosi pružatelju materijalna autorska prava na sav uneseni sadržaj, tj. samo onaj koji je potreban u svrhu objave na platformi UnijaHUB i svim drugim medijima pružatelja i njegovih podružnica unutar značenja članka 527. ZGD-1. Prijenos je neisključiv i neograničen u vremenu i prostoru.

Prava se povlače kada korisnik sam izbriše oglas. Korisnik jamči pružatelju pod materijalnom i kaznenom odgovornosti da raspolaže svim materijalom objavljenim na platformi UnijaHUB zajedno s odgovarajućim materijalnim autorskim pravima i obvezuje se kompenzirati pružatelju svu štetu koja bi rezultirala iz povrede ove obveze. Vlasnik je marke UnijaHUB pružatelj i korisnik ne smije upotrebljavati marku UnijaHUB ni u kojem obliku i ni u koju svrhu, osim ako upotrebu izričito ne dopuštaju ovi uvjeti upotrebe ili primjenjivi zakon.

7. Ograničenje odgovornosti

Pružatelj jamči visoku kvalitetu upotrebe internetske platforme UnijaHUB. Jamstvo pokriva tehničke aspekte besprijekorne upotrebe platforme, kao i relevantnost sadržaja materijala, tekstova i drugih materijala na platformi. Pružatelj jamči da platforma neće sadržavati ilegalne i kontroverzne elemente, trojanske softvere i slične skripte koji bi mogli oštetiti mrežnu infrastrukturu. Međutim, usluga UnijaHUB takva je kakva jest i nema jamstva za rad.

Rad platforme i ograničenja od odgovornosti kada je riječ o radu:

 1. UnijaHUB ne preuzima odgovornost za sadržaj, dostupnost, rad i integritet platforme UnijaHUB.
 2. Pružatelj ne preuzima odgovornost ni za kakvu štetu koja može nastati korisniku zbog nemogućnosti upotrebe platforme UnijaHUB, zbog vjere u sadržaj platforme UnijaHUB, zbog gubitka podataka ili zbog drugih razloga povezanih s radom i dostupnosti platforme UnijaHUB.
 3. Pružatelj ne preuzima odgovornost za gubitak sadržaja i motiva sadržaja do kojih je došlo zbog neispravne upotrebe, tehničke nedostatnosti računala ili neznanja ili nespretnosti korisnika.
 4. Pružatelj usluga ne može jamčiti rad usluge u slučaju kvara mreže ugovornog partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih poteškoća koje bi mogle privremeno onemogućiti rad platforme UnijaHUB.
 5. Pružatelj zadržava pravo prekinuti pružanje usluga platforme UnijaHUB u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga i na bilo koje razdoblje, bez prethodne obavijesti, ako odluči da je to potrebno.

Ograničenje odgovornosti u ovim uvjetima upotrebe podliježe sukladnosti s primjenjivim zakonom. U slučaju nesukladnosti, takvo će se ograničenje odgovornosti primjenjivati do mjere do koje je dopušteno primjenjivim zakonom. Pružatelj usluga UnijaHUB zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga ograniči ili prekine rad platforme UnijaHUB ako odluči da je to potrebno.

8. Promjena uvjeta upotrebe

Pružatelj zadržava pravo da promijeni ove uvjete upotrebe u bilo kojem trenutku ako to smatra potrebnim. Izmijenjeni uvjeti upotrebe stupaju na snagu od trenutka kada se objave na stranicu i primjenjuju se na pojedinog korisnika nakon što korisnik prihvati te nove uvjete.

Brezovica pri Ljubljani, 21. kolovoza 2019.

Imate pitanja?

Potrebna vam je pomoć ili savjet o upotrebi portala UnijaHUB?

Obratite nam se putem e-pošte

info@unijahub.com

Ili nas nazovite

+386 1 360 2013